Vozački ispiti - Autoškola Zeleni Val
15611
page-template-default,page,page-id-15611,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Vozački ispiti

Što čini vozački ispit?

  • Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)
  • Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP)
  • Upravljanje vozilom (UV)

Naknada za polaganje

Visinu naknade za polaganje vozačkog ispita utvrđuje ministar nadležan za unutarnje poslove na prijedlog ovlaštene stručne organizacije. Naknadu za polaganje vozačkog ispita snosi kandidat koji je prijavljen za polaganje vozačkog ispita.
Kandidat naknadu za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta putem uplatnice uplaćuje Hrvatskom autoklubu na račun 2360000-1101244010.

 

Autoškola je dužna u prijemnom uredu na vidnom mjestu istaknuti Odluku o visini naknade za polaganje vozačkog ispita, kao i visinu naknade za ispitni sat iz predmeta Upravljanje vozilom, koja se plaća autoškoli!
Naknadu za sudjelovanje instruktora vožnje i korištenje vozila autoškole u svrhu provedbe ispita iz Upravljanja vozilom prema ugovoru kandidat plaća izravno autoškoli.

Tko može polagati vozački ispit?

Vozački ispit za vozača može polagati samo kandidat koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ima dovoljan broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio.

 

Kandidat za vozača motornih vozila A kategorije smije polagati vozački ispit ako je stariji od 24 godine ili ako ima važeću vozačku dozvolu za vožnju motornih vozila A2 kategorije najmanje dvije godine i navršenih 20 godina.

 

Minimalna starosna dob za polaganje C i CE kategorije je 21
godina.

 

Kandidat za vozača skupine vozila B+E, C1+E i C+E kategorije smije polagati vozački ispit ako ima važeću vozačku dozvolu za kategoriju kojoj pripada vučno vozilo i to najmanje godinu dana.

Osposobljavanje kandidata

Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu.

Kada osoba može pristupiti procesu osposobljavanja?

Osoba može pristupiti osposobljavanju za vozača vozila određene kategorije:

 

najranije šest mjeseci prije nego što navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom te kategorije

 

ako ima valjano uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom

 

ako može samostalno rješavati ispitne testove

 

Osposobljavanju kandidata za vozače određene kategorije vozila mogu pristupiti osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo i prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj i stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

Tko provodi osposobljavanje?

Osposobljavanje kandidata za vozače provode autoškole kojih trenutni u Republici Hrvatskoj ima 388. Popis autoškola svrstan je po pripadajućim Regionalnim ispitnim centrima Zagreb 1. i 2., Osijek, Rijeka i Split. Popis autoškola po pripadajućim centrima može se dobiti klikom na popis autoškola.

Koji je postupak?

  • Odlučiti se za konkretnu autoškolu
  • Pribaviti uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača željene kategorije
  • Upisati se u autoškolu sukladno propisima i sklopiti ugovor o osposobljavanju kjim se uređuju prava i obveze autoškole i kandidata za vozača

Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača

Pri upisu:

 

Kandidat sklapa i potpisuje Ugovor o osposobljavanju
(cijena nastavnog sata za pojedini nastavni predmet, trajanje osposobljavanja, obvezu kandidata za sudjelovanjem u nastavi, definiranu cijenu nastavnog sata za pojedini nastavni predmet i za minimalni propisani broj sati, aneks ugovora o dopunskom programu osposobljavanja i druge elemente)

Kandidat dobiva Knjižicu kandidata za vozača

 

Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za B kategoriju, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa u roku od tri do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja

 

Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa u roku koji je proporcionalno kraći ili dulji, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program

 

Autoškola je obvezna osposobiti kandidata za vozača za upravljanje vozilom određene kategorije

Kandidat je obvezan prisustvovati nastavi

 

Završiti program osposobljavanja iz pojedinog nastavnog predmeta

 

Po završenom programu iz pojedinog predmeta položiti vozački ispit

 

Okvirni program iz pojedinog nastavnog predmeta nalazi se u odjeljku PROPISI/prilog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača (NN, 13/09).

 

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite odgovarajući Priručnik.

 

Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz predmeta UV kandidat kod sebe mora imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti i Knjižicu kandidata za vozačau koju instruktor vožnje treba uredno upisivati podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.