Kako se postavljaju prometni znakovi? - Autoškola Zeleni Val
16108
post-template-default,single,single-post,postid-16108,single-format-standard,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Kako se postavljaju prometni znakovi?

Kako se postavljaju prometni znakovi?

Prometni znakovi postavljaju se prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti “, NN br.33/05 i odgovarajućim hrvatskim normama.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane uz kolnik u smjeru kretanja vozila. Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu neće na vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni znak se postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika!

 

CESTE IZVAN NASELJA – prometni znakovi se postavljaju na visini 1,20-1,40 m od površine kolnika do donjeg ruba znaka ili ploče osim znakova:  B59, B60, B61, C74, C75, C76, C77, C127, C129, C130, C131, C132, C133, koji se postavljaju na visini od 0,8-1,20 m.

 

CESTE U NASELJIMA – prometni znakovi se postavljaju uz kolnik na visini 0,30-2,20 m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4,5 m ,iznimno i većoj.

 

“PJEŠAČKE ZONE” – prometni znakovi u pješačkim zonama ili zonama velike aktivnosti pješaka postavljaju se na visinu od minimalno 2,20 m radi sigurnosti pješaka.

 

VISINA POSTAVLJENOG PROMETNOG ZNAKA – računa se od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno sa dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče.

Na isti se stup mogu postaviti najviše 2 prometna znaka.

Stup prometnog znaka postavlja se u pravilu najviše 2 m od ruba kolnika. Najmanji vodoravni razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 0,3 m (lijevi rub znaka).

Vodoravni otklon prometnog znaka prema osi ceste treba biti 3° u odnosu na smjer vožnje, a prometni znakovi postavljeni na portalima i konzolnim stupovima, moraju imati okomiti otklon od 3° prema kolniku.

Prometni znakovi pričvršćeni su na stupove promjera Ø63,5 mm, izrađeni od Fe čeličnih šavnih cijevi i zaštićeni protiv korozije. Ako je projektom ukazano, postavljenom prometnom znaku se postavlja i posebni kosi oslonac (kosi stup) kao ojačanje u slučaju jakoga vjetra (propisane zone jakoga vjetra).